Hafan > Adnoddau am Ddim

Adnoddau am Ddim

Ystod eang o adnoddau sy’n cyd-fynd â’n cyfresi i’w lawrlwytho am ddim.

Llythrennedd

Rhifedd

Siapiau a Lliwiau

Celf ac Adloniant

Arall

Reading Certificates

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Certificates 1 to 5

10 x Certificates

Copies of the certificates presented at the end of books 1 to 5. Use these to praise a readers' success.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Tystysgrifau 6 i 10

10 x Tystysgrif

Copïau o'r tystysgrifau sydd ar ddiwedd llyfrau 6 i 10. Defnyddiwch hwy i ganmol llwyddiant darllenwyr.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Book 1 Certificate

2 x Certificates

A copy of the certificate presented at the end of Book 1 in case you need to reward more than one reader.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Tystysgrifau 1 i 5

10 x Tystysgrif

Copïau o'r tystysgrifau sydd ar ddiwedd llyfrau 1 i 5. Defnyddiwch hwy i ganmol llwyddiant darllenwyr.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Tystysgrifau 11 i 15

10 x Tystysgrif

Copïau o'r tystysgrifau sydd ar ddiwedd llyfrau 11 i 15. Defnyddiwch hwy i ganmol llwyddiant darllenwyr.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Tystysgrif Llyfr 1

2 x Tystysgrif

Copi o'r dystysgrif sydd ar ddiwedd Llyfr 1 rhag ofn y byddwch angen gwobrwyo mwy nag un darllenwr.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Certificates 6 to 10

11 x Certificates

Copies of the certificates presented at the end of books 6 to 10. Use these to praise a readers' success.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Certificates 11 to 15

12 x Certificates

Copies of the certificates presented at the end of books 11 to 15. Use these to praise a readers' success.

Dysgu-LlythrennauY-Wyddor---Siap-llythre

Book 2 Certificate

2 x Certificates

A copy of the certificate presented at the end of Book 2 in case you need to reward more than one reader.

© Hawlfraint Dysgu gyda Sam 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram