top of page

Hafan > Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd

Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd

Pecyn o 30 Llawlyfr

£45.00

Cludiant DU am Ddim ar Archebion Dros £30!
Cludiant Safonol am Dim Ond £3.95

Disgrifiad

Llawlyfr lliwgar, syml a chryno yw hwn sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg a glywir yn y gymuned ysgol i rieni di-gymraeg. Mae nifer o ysgolion yn cynnig y llyfryn i rieni newydd wrth iddynt eu croesawu i'r ysgol.

Rydym fel cwmni yn awyddus i hyrwyddo ymwybyddiaeth weithredol ac agwedd gadarnhaol tuag at y defnydd o’r iaith Gymraeg. Ystyriwn y llyfryn hwn yn gyfraniad bychan tuag at wireddu’r weledigaeth hon. Gobeithiwn y bydd rhieni di-Gymraeg yn ystyried y llyfryn hwn yn arweiniad defnyddiol ac yn gyflwyniad syml i’r iaith Gymraeg a ddefnyddir mewn Ysgolion Cynradd.

Cynnwys y Llyfryn

Ymadroddion Dysgwyr Cymraeg

Cyfarchion a Chwrteisi

Cynnal Sgwrs Syml

Cwestiynau ac Atebion Cyffredin

Arddodiaid

Gorchmynion

Yr Wyddor

Rhifau

Siapiau a Lliwiau

Arian

Yr Amser

Tymhorau a Misoedd

Y Tywydd

Llefydd

Pobl a Theulu

Pwy yw Pwy?

Llefydd yn yr Ysgol

Gwersi a Phynciau

Gweithgareddau Dosbarth

Digwyddiadau Dosbarth

Gwisg Ysgol

Amser Cinio

Bwyd

Manylion yr Ysgol

Cymraeg-yn-yr-Ysgol-Gynradd-Cynnwys.png

Oriel luniau

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyhoeddwyr

Hedyn Cyf

 

Fformat

Clawr meddal

Cyhoeddwyr

Hedyn Cyf

 

Iaith

Saesneg / Cymraeg

Darluniau

Darluniau lliw trwy'r llyfryn

 

Y Pecyn

30 x Llyfryn

Llyfrau

145mm x210mm (A5)

 

Tudalennau

42

Cynnyrch Cysylltiedig

Artboard 1 copy 12.png

Dysgu Darllen gyda Sam Pecyn 1

£14.99

Artboard 1 copy 9.png

Dysgu Darllen gyda Sam Pecyn 2

£14.99

Artboard 1 copy 6.png

Dysgu Darllen gyda Sam Pecyn 3

£14.99

Artboard 1 copy 15.png

Darllen a Deall
gyda Sam

£150.00

bottom of page