top of page

Hafan > Cludo a Dychwelyd

Cludiant a Dychwelyd

Polisi Cludiant

Yn y Deyrnas Unedig
 • Cludiant Safonol: £3.95

 • Cludiant am Ddim: Ar bob archeb dros £30.00

 • Anelwn at ddosbarthu eitemau o fewn 24 i 48 awr ar ôl derbyn taliad llawn.

 • Gwasanaethau Cludiant: Y Post Brenhinol, DPD, DHL.

Cludiant rhyngwladol

 • Costau arbennig ar gyfer cludiant tramor.

 • Cysylltwch â ni am ddyfynbris a chadarnhad o’r dull postio.

 

Amser Dosbarthu

 • Caniatewch 2-5 diwrnod gwaith i archebion gyrraedd. (AMCANGYFRIF yw'r amseroedd hyn ac ni ellir eu sicrhau).

 • Os nad yw cynnyrch ar gael, byddwn yn cysylltu â chi.

Pecynnu

 • Mae archebion yn cael eu cludo mewn pecynnau addas er mwyn osgoi difrodi.

 • Os yw eich archeb wedi ei difrodi, cysylltwch â ni drwy ein tudalen cyswllt.

Polisi Dychwelyd

Hyderwn y byddwch wrth eich bodd â'n cynnyrch. Fodd bynnag, os digwydd na fyddwch, gallwch ei ddychwelyd i ni o fewn 30 diwrnod am ad-daliad neu gyfnewidiad. Os yw 30 diwrnod wedi mynd heibio ers eich pryniant, yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliad na chyfnewidiad.

 • I ddychwelyd archeb, mae angen i chi ddarparu derbynneb neu brawf o’r pryniant.

 • Rhaid i'r eitem fod heb ei defnyddio, yn yr un cyflwr ac ei dderbyniwyd ac yn ei bacediad gwreiddiol.

 • Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd y cynnyrch atom. Yr ydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau sy’n mynd ar goll nac am rai a ddifrodir yn ystod cludiant.

 • Os yw eich archeb wedi ei difrodi neu yn anghywir gadewch i ni wybod o fewn 24 awr o'i derbyn naill ai ar y ffôn neu drwy e-bost ac fe wnawn ein gorau i’w hamnewid.

 

Mewn rhai sefyllfaoedd dim ond ad-daliadau rhannol sy'n cael eu rhoi:

 • Llyfr neu adnodd gydag arwyddion amlwg o ddefnydd.

 • CD, DVD neu feddalwedd, sydd wedi cael ei agor.

 • Unrhyw eitem nad yw yn ei chyflwr gwreiddiol, sydd wedi ei difrodi neu sydd â rhannau ar goll, a hynny heb fod o ganlyniad i unrhyw ddiffyg ar ein rhan ni.

 • Unrhyw eitem sy'n cael ei dychwelyd fwy na 30 diwrnod ar ôl ei dderbyn.

 

Ad-daliadau

Unwaith y bydd eich dychweliad wedi ei dderbyn a'i harchwilio, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu. Byddwn hefyd yn cynnwys ein penderfyniad i dderbyn neu wrthod eich cais am ad-daliad.

Os yw eich cais yn cael ei dderbyn, yna bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael ei ddychwelyd yn awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'ch dull talu gwreiddiol, o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

 

Ad-daliadau hwyr neu ar goll

Os nad ydych wedi derbyn eich ad-daliad o fewn 5 diwrnod gwaith, cysylltwch â ni ar post@dysgugydasam.co.uk

 

Cyfnewidiadau

Dim ond os yw’r eitemau yn ddiffygiol neu wedi'u difrodi y byddwn yn ei amnewid. Os ydych yn dymuno ei gyfnewid am yr un eitem, anfonwch e-bost atom ar post@dysgugydasam.co.uk a dychwelwch eich eitem i: Dysgu gyda Sam, 2 Tai Hirion, Pentraeth, Ynys Môn, LL75 8YY.

 

Anrhegion

Os cafodd yr eitem ei nodi fel anrheg wrth ei brynu a'i hanfon yn uniongyrchol atoch, byddwch yn derbyn tocyn anrheg am werth eich dychweliad trwy e-bost wedi i ni dderbyn yr eitem yn ôl.

 

Cludiant ynghylch dychweliadau a chyfnewidiadau

 • I ddychwelyd eich cynnyrch, dylech ei bostio i: Dysgu gyda Sam, 2 Tai Hirion, Pentraeth, Ynys Môn, LL75 8YY.

 • Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd y cynnyrch atom. Nid yw costau cludiant yn ad-daladwy.

 • Yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, gall yr amser y gall ei gymryd i gyfnewidiad eich cyrraedd amrywio.

 • Yr ydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau sy’n mynd ar goll nac am rai a ddifrodir yn ystod cludiant.

bottom of page