Mae Dysgu Darllen gyda Sam yn eich galluogi i ddysgu sgiliau darllen sylfaenol i blentyn sy’n dysgu darllen am y tro cyntaf.

Dysgu Darllen gyda Sam

Mae ‘Darllen a Deall gyda Sam’ yn dysgu plant ifanc sut i ddarllen a chodi gwybodaeth o destun pymtheg o storiâu syml.

Darllen a Deall gyda Sam

App ar gyfer yr iPad sy'n galluogi plentyn i dynnu llun, lliwio lluniau, dysgu lliwiau a siapiau, a datblygu cydlyniad rhwng llygaid a llaw.

App creadigol i'r iPad

Celf gyda Sam

Llawlyfr lliwgar, syml a chryno yw hwn sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg a glywir yn y gymuned ysgol i rieni di-gymraeg.

Llawlyfr i rieni di-gymraeg

Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd

adnoddau diweddaraf am ddim

Ystod eang o adnoddau sy’n cyd-fynd â’n cyfresi i’w lawrlwytho am ddim. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Llythrennau'r Wyddor

Dysgu Darllen gyda Sam |  01/02/2018

Amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i ddysgu adnabod llythrennau. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Mwy

Darllen Geiriau Unsill

Dysgu Darllen gyda Sam  |  01/02/2018

Mae'r cardiau fflach yma yn cynnwys geiriau unsill. Defnyddiwch y rhain i ymarfer y sgil o ddarllen trwy adeiladu geiriau syml fesul llythyren.

Mwy

Cardiau Llun a Gair

Dysgu Darllen gyda Sam  |  01/02/2018

Cardiau fflach sy’n cynnwys cyfuniad o eiriau a lluniau sy’n ymddangos yn ein llyfrau. Defnyddiwch y rhain i chwarae gemau ac i ymarfer sgiliau darllen.

Mwy

Geiriau Gweledol

Dysgu Darllen gyda Sam |  01/02/2018

Geiriau sydd yn ymddangos yn aml yw 'geiriau gweledol'. Er mwyn dod yn ddarllenwr effeithiol mae angen i

blentyn ddysgu'r rhain ar y cof.

Mwy

Cyfuno Llythrennau

Dysgu Darllen gyda Sam |  01/02/2018

Casgliad o gardiau fflach sydd yn cynnwys cyfuniadau cyffredin o lafariaid a chydseiniad clwm sydd angen i blentyn eu dysgu i’w darllen gyda'i gilydd.

Mwy

Tystysgrifau Darllen

Dysgu Darllen gyda Sam  |  01/02/2018

Ar ddiwedd pob llyfr Dysgu Darllen gyda Sam mae tystysgrif i wobrwyo plentyn am ddarllen y llyfr. Gallwch lawrlwytho ac argraffu rhagor o dystysgrifau yma.

Mwy

OES GENNYCH CHI GWESTIWN?

Peidiwch ag oedi. Os oes gennych ymholiad i’w wneud cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o’r dulliau sydd i’w gweld ar ein tudalen cysywllt.

Cysylltu a ni

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

Amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i ddysgu adnabod llythrennau. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Mae'r cardiau fflach yma yn cynnwys geiriau unsill. Defnyddiwch y rhain i ymarfer y sgil o ddarllen trwy adeiladu geiriau syml fesul llythyren.

Cardiau fflach sy’n cynnwys cyfuniad o eiriau a lluniau sy’n ymddangos yn ein llyfrau. Defnyddiwch y rhain i chwarae gemau ac i ymarfer sgiliau darllen.

Geiriau sydd yn ymddangos yn aml yw 'geiriau gweledol'. Er mwyn dod yn ddarllenwr effeithiol mae angen i

blentyn ddysgu'r rhain ar y cof.

Casgliad o gardiau fflach sydd yn cynnwys cyfuniadau cyffredin o lafariaid a chydseiniad clwm sydd angen i blentyn eu dysgu i’w darllen gyda'i gilydd.

Ar ddiwedd pob llyfr Dysgu Darllen gyda Sam mae tystysgrif i wobrwyo plentyn am ddarllen y llyfr. Gallwch lawrlwytho ac argraffu rhagor o dystysgrifau yma.

  •  

App ar gyfer yr iPad sy'n galluogi plentyn i dynnu llun, lliwio lluniau, dysgu lliwiau a siapiau, a datblygu cydlyniad rhwng llygaid a llaw.

Llawlyfr lliwgar, syml a chryno yw hwn sy'n cyflwyno'r iaith Gymraeg a glywir yn y gymuned ysgol i rieni di-gymraeg.

Cymraeg yn yr Ysgol

Nawr, mae'n bosib prynu teganau meddal o Sam a Non. Mae'nt yn berffaith ar gyfer ennyn diddordeb plentyn yng nghynnwys ein llyfrau.

Teganau Sam a Non