Covid-19  Rydym ar agor fel arfer ac yn gweithio'n galed i ddosbarthu archebion yn ddiogel ac ar amser.

Llyfrau Darllen - Cyfryngau Digidol - Adnoddau Addysg

Croeso i wefan Dysgu gyda Sam

Gostyngiad o 10% gyda'r côd: DGS10

Cludiant am Ddim ar Archebion Dros £50

HafanDysgu-Darllen-gyda-Sam.png

Mae Dysgu Darllen gyda Sam yn eich galluogi i ddysgu sgiliau darllen sylfaenol i blentyn sy'n dysgu darllen am y tro cyntaf.

Dysgu Darllen gyda Sam

Pecyn_Darllen_a_Deall.png

Darllen a Deall gyda Sam

Mae 'Darllen a Deall gyda Sam' yn dysgu plant ifanc sut i ddarllen a chodi gwybodaeth o destun pymtheg o storïau syml.

 

EIN CYNNYRCH

 
Pecyn_1.png

Dysgu Darllen Pecyn 1

Llyfrau 1 i 5 a Chanllaw i Rieni 1

Darllen_a_Deall.png

Darllen a Deall gyda Sam

75 Llyfr darllen a Ffolder Adnoddau

Pecyn_2.png

Dysgu Darllen Pecyn 2

Llyfrau 6 i 10 a Chanllaw i Rieni 2

Tedi_Sam.png

Tegan Meddal Sam

Tegan o gymeriad Sam

Pecyn_3.png

Dysgu Darllen Pecyn 3

Llyfrau 11 i 15 a Chanllaw i Rieni 3

Tedi_Non.png

Tegan Meddal Non

Tegan o gymeriad Non

ADNODDAU DIWEDDARAF AM DDIM

Ystod eang o adnoddau sy’n cyd-fynd â’n cyfresi i’w lawrlwytho am ddim. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Adnodd_1.jpg

Llythrennau'r Wyddor

Amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i ddysgu adnabod llythrennau. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Adnodd_2.jpg

Darllen Geiriau Unsill

Mae'r cardiau fflach yma yn cynnwys geiriau unsill. Defnyddiwch y rhain i ymarfer y sgil o ddarllen trwy adeiladu geiriau syml fesul llythyren.

Adnodd_3.jpg

Cardiau Llun a Gair

Cardiau fflach sy’n cynnwys cyfuniad o eiriau a lluniau sy’n ymddangos yn ein llyfrau. Defnyddiwch y rhain i chwarae gemau ac i ymarfer sgiliau darllen.

OES GENNYCH CHI GWESTIWN?

Peidiwch ag oedi. Os oes gennych ymholiad i’w wneud cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o’r dulliau sydd i’w gweld ar ein tudalen cysywllt.

© Hawlfraint Dysgu gyda Sam 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram