Covid-19  Rydym ar agor fel arfer ac yn gweithio'n galed i ddosbarthu archebion yn ddiogel ac ar amser.

Enfys.jpg

Croeso i wefan Dysgu gyda Sam

Llyfrau Darllen - Cyfryngau Digidol - Adnoddau Addysg

Cludiant Safonol: £2.95

Cludiant am Ddim ar Archebion Dros £30

HafanDysgu-Darllen-gyda-Sam.png

Mae Dysgu Darllen gyda Sam yn eich galluogi i ddysgu sgiliau darllen sylfaenol i blentyn sy'n dysgu darllen am y tro cyntaf.

Dysgu Darllen gyda Sam

Pecyn_Darllen_a_Deall.png

Darllen a Deall gyda Sam

Mae 'Darllen a Deall gyda Sam' yn dysgu plant ifanc sut i ddarllen a chodi gwybodaeth o destun pymtheg o storïau syml.

 

Ein Pecynnau Dysgu Darllen

 
Pecyn_1.png

Dysgu Darllen Pecyn 1

Llyfrau 1 i 5 a Chanllaw i Rieni 1

Darllen_a_Deall.png

Darllen a Deall gyda Sam

75 Llyfr darllen a Ffolder Adnoddau

Pecyn_2.png

Dysgu Darllen Pecyn 2

Llyfrau 6 i 10 a Chanllaw i Rieni 2

Arall_pecyn1 copy 4.jpg

Tegan Meddal Sam

Tegan o gymeriad Sam

Pecyn_3.png

Dysgu Darllen Pecyn 3

Llyfrau 11 i 15 a Chanllaw i Rieni 3

Arall_pecyn1 copy 5.png

Tegan Meddal Non

Tegan o gymeriad Non

NEWYDD! Dillad Dysgu gyda Sam

boy-making-bubbles-while-wearing-a-round

Crysau-T Ffrind Sam

young-kid-at-a-park-running-around-hoodi

Hwdis

t-shirt-mockup-featuring-a-smiling-girl-

Crysau-T Ffrind Non

t-shirt-mockup-featuring-a-happy-boy-dra

Crysau-T Ffrind Jac

ADNODDAU DIWEDDARAF AM DDIM

Ystod eang o adnoddau sy’n cyd-fynd â’n cyfresi i’w lawrlwytho am ddim. Gallwch ddefnyddio'r rhain yn yr ystafell ddosbarth neu yn y cartref.

Adnoddau_Rheolaeth_Pensil.jpg

Rheoli Pensil

Taflenni gwaith syml i ddysgu rheoli pensil. 

Adnoddau_Ffurfio_Siapiau.jpg

Ffurfio Siapiau

Taflenni gwych ar gyfer dysgu adnabod a ffurfio siapiau 2D.

Adnoddau_Ysgrifennu_Geiriau_Syml.jpg

Ysgrifennu Geiriau Syml

Casgliad o eiriau syml i ymarfer eu hysgrifennu gan ddilyn llinellau toredig.

Adnoddau_Ffurfio_Llythrennau_Bach.jpg

Ffurfio Llythrennau

Taflenni i ymarfer ffurfio llythrennau gyda chyfarwyddiadau manwl.

Adnoddau_Cardiau_Fflach_Ffurfio_Priflyth

Cardiau Fflach

Cardiau fflach i ddysgu plentyn sut i ffurfio llythrennau'r wyddor.

Adnoddau_Lliwiau.jpg

Adnabod Lliwiau

Dysgu adnabod ac enwi lliwiau gyda chardiau fflach.

Banner_Cysylltu.jpg

OES GENNYCH CHI GWESTIWN?

Peidiwch ag oedi. Os oes gennych ymholiad i’w wneud cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o’r dulliau sydd i’w gweld ar ein tudalen cysywllt.