Hedyn Cyf © 2015  l Telerau ac Amodau l Polisi Preifatrwydd a Cwcis

Cysylltu â ni Porri Cyfranwyr

Mae 'Darllen gyda Sam' yn gynnyrch sydd wedi derbyn nawdd gan Gynllyn Datblygu Gwledig Ewrop.

Hafan

English

Gadael adborth

Anfon ebost

Ffurflen gysylltu

Manylion cludiant

Hafan

Cynnyrch

Amdanom ni

Cysylltu

Basged Siopa

Croeso i wefan Dysgu gyda Sam

Llyfrau darllen - Cyfryngau digidol - Adnoddau dosbarth

Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd

Llawlyfr sy’n cynnig arweiniad ar y defnydd o’r iaith Gymraeg yn yr Ysgol Gynradd

Darllen a Deall gyda Sam

Cyfres newydd sy'n dysgu plant i ddarllen, deall ac ymateb i’r hyn y maent wedi ei ddarllen.

Darllen gyda Sam

 Mae'r gyfres  hon yn eich galluogi i ddysgu sgiliau darllen sylfaenol i blant (3 i 6 oed).

Ystod eang o adnoddau sy’n cyd-fynd â’n cyfresi i’w lawrlwytho am ddim.

Adnoddau

Ychydig o gefndir amdanom ni a hefyd awdur y llyfrau ‘Darllen gyda Sam’.

Amdanom ni

App creadigol sy'n galluogi plentyn i dynnu llun, lliwio lluniau, dysgu lliwiau a siapiau.

App Celf gyda Sam

Os hoffech chi helpu eich plentyn i ddysgu darllen, dyma ychydig o gyngor i’ch helpu.

Rhieni Darllen gyda Sam Llyrau Cymraeg yn yr Ysgol Gynradd Darllen a Deall gyda Sam